Productie Manager – Reuver

Coachen en leiding geven aan operators, met als doel just in time veilig bewerken van alle voorkomende producten in de juiste kwaliteit en kwantiteit verhouding, waarbij kwaliteit prevaleert boven de maximale benutting van het machinepark.

Taken en verantwoordelijkheden:
- Doelmatig rapporteren aan General Manager (KPI rapportages personeel, output en kwaliteitsperformance)
- Bewaken van prestatie indicatoren rondom proces, kwaliteit, logistiek en personeel.
- On the floor leiding geven, coachen alsmede opleiden van uitvoerend personeel.
- Opzetten / continueren / voorgang bewaken van projectgroepen met als doel verhogen van veiligheid / efficiency / welzijn medewerkers.
- Beoordelen van uitvoerend personeel.
- Borgen van rendement doelstellingen (output / efficiency / kwaliteitsperformance). Initiator mbt het (in teamverband) continue
werken aan verbeteringen / innovaties.
- Opstellen, bijsturen en bewaken van de dagelijkse (voortgang van de) planning in SAP.
- Verwerken en (laten) aanpassen van logistieke (dag)planningen in SAP.
- Vastleggen van relevante bewerkingsinformatie in SAP.
- Stilleggen van het productieproces indien er sprake is van afwijkende kwaliteitsnormen en/of proces(ver)storingen.
- Leiding geven aan operators, alsmede deze te coachen, te begeleiden, te beoordelen en op te leiden met als doel een pro actieve werkhouding in stand te houden.
- Borgen van rendementsdoelstellingen (bijvoorbeeld realiseren van output- en kwaliteitsindicatoren).
- Eindverantwoordelijk voor het (laten) opstellen van efficiënte (dag)planningen voor het personeel.
- Eindverantwoordelijk voor het (laten) opstellen van gedegen werkinstructies voor het uitvoerend personeel.
- Het in stand houden van een (innovatie)cultuur van continue (kwaliteits)verbeteringen.
- Het in stand houden van de staat van het machinepark door het inplannen van onderhoud uitgevoerd door uitvoerend personeel.

Functie-eisen

Gelijkwaardig aan HBO niveau, aangevuld met grondige oriëntatie op productieprocessen, managementkennis en voldoende kennis van de bij het productieproces betrokken technische disciplines. De functionaris moet bijblijven op het vakgebied.

Praktisch (ervaring):
- Dient 2-3 jaar ervaring te hebben in gesprekstechnieken op de werkvloer.
- Beheersing Engelse en Duitse taal in woord en geschrift is een must.

Locatie

Reuver

Contact

Roel Zuijlen
Prinsessesingel 26, 5911 HT Venlo
Telefoonnummer: +31 (0)77 820 03 89
E-mailadres: info@zuidrecruiters.nl