Beleidsmedewerker

Echt - Susteren | 36 uur | Detacheren

Solliciteer nu

Het Servicecentrum MER - afdeling Omgevingsdienst vraag voor inzet van een vergunningverlener integraal - RO.
We zoeken specifiek iemand met een opleiding in ruimtelijke ordening met aantoonbare ervaring op ruimtelijke vraagstukken binnen gemeenten. Ook vragen we specifiek naar ervaring binnen het werkgebied van het servicecentrum MER en gemeentelijke ervaring binnen een uitvoeringsdienst, in de afgelopen 3 jaar.

Beschikbaarheid is 36 uur per week vanaf 1 sept 2020 t/m 31 december 2020, met maximale inzet van 700 uur binnen gestelde termijn.

Functie-eisen

  • Beoordelen complexe aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke, binneplanse of buitenplanse ontheffen voor het gebruik van gronden of bouwwerken in trijd met het bestemmingsplan, beheersverordening, explotatieplan of een voorbereidingsbesluit.
  • Toetsen van een aanvraag aan het bestemmings- of inpassingsplan en het beoordelen van ontheffingsmogelijkheden.
  • Beoordelen wel/niet meewerken aan een initiatief en planologisch en het beoordelen van ontheffingsmogelijkheden.
  • Maken van een keize voor het geëigende juridische/planologische instrument per initiatief.- Voorbeiden, motiveren, opstellen en laten nemen van een afwijkingsbesluit.
  • Doorlopen van bezwaar- en beroepsprocedures naar aanleidinh van een afwijkingsbesluit.

Locatie

Echt - Susteren

Uren per week

36 uur

Contact

Guy Franssen
Kloosterraderstraat 20, 6460 AC Kerkrade
Telefoonnummer: +31 (0)45 – 56 39 800
E-mailadres: info@zuidrecruiters.nl